Erelonen

Eric-Gérald Lang - avocat - lawyer - droit fiscal - tax law - gratuit - free - honoraires

Ons kabinet wenst beperkt in omvang te blijven om van nabij flexibele oplossingen te bieden aan de behoeftes van haar cliënteel; daartoe zijn verschillende formules mogelijk:

  • Uurtarief: het betreft een vast tarief waarbij de erelonen worden gefactureerd aan een overeen te komen uurtarief rekening houdend met de gevraagde diensten, de draagkracht van de cliënt en de aard van de zaak;
  • Vaste bedrag: het bedrag van de erelonen voor de gevraagde diensten wordt geraamd of bepaald op een overeen te komen bedrag;
  • Erelonen op het resultaat: een deel van het bedrag van de erelonen wordt gefactureerd in functie van een bepaald resultaat;
  • Abonnement: een periodiek abonnement wordt gefactureerd voor bepaalde diensten en staat los van het volume van de daadwerkelijk gebruikte diensten.

Er kan voorafgaand aan het uitvoeren van de prestaties een provisie worden gevraagd. Het geheel van de diensten is onderworpen aan onze algemene voorwaarden (fr/eng).

Het eerste contact is steeds gratis.